Over de Toepassen van XR categorie

Het toepassen van XR, met name (maar niet beperkt tot) voor onderwijs en onderzoek. Voorbeeld zijn nieuwe/bestaande XR projecten, vragen om feedback of tips, tonen van werk of onderzoek, bespreken van uitdagingen of gebruik in specifieke domeinen, of dagelijks gebruik.

Applying XR, particularly within education and research, but not limited to. Examples are new/future XR projects, asking feedback or guidance, showcasing work or research, discussing challenges or use in specific domains, or daily use.