Over de Onderzoek categorie

Toepassen van XR voor onderzoek, bijvoorbeeld manieren om XR technologie te gebruiken in specifieke onderzoeksdomeinen, hoe een onderzoeksproject gebaseerd op XR op te zetten, of ethische aspecten bij zo’n onderzoek.

Applying XR for research, for example, ways to use XR technology in various research domains, how to set up a research project based on XR, or ethical issues involved when doing so.