Over de Netwerk categorie

Netwerk infrastructuur, huidig of toekomstig, die nodig is om XR use cases mogelijk te maken.

Network infrastructure, either current or future, needed to support XR use cases.