Over de Community categorie

XR onderwerpen die interessant zijn, of gerelateerd aan, de Nederlandse onderwijs en onderzoekscommunity. Bijvoorbeeld aankondigingen of events, bijeenkomsten of conferenties. Maar ook discussies over de community zelf, en eventuele kennisinfrastructuur.

XR topics that are of interest for, or related to, the Dutch education & research community. Examples are announcements of events, meetups or conferences. But also discussions on the community itself, and knowledge infrastructure.