De Apple Vision Pro voor leren, opleiden en onderwijs?

Op dit moment kleven er dus nogal wat beperkingen aan de Apple Vision Pro. De didactische toegevoegde waarde ten opzichte van andere apparaten voor immersief leren wegen op dit moment niet op tegen de kosten en beperkingen. Hirsh-Pasek en Bergdoll wijzen m.i. echter terecht op de potentie van de Apple Vision Pro, vooral vanwege Apple’s reputatie op het gebied van innovatie en het creëren van een ‘coolness factor’ die ontwikkelaars en gebruikers aantrekt.

Zie ook https://www.techlearning.com/news/teaching-with-the-apple-vision-pro