CIIIC voorstel definitief goedgekeurd

Uit een zojuist verzonden CIIIC programma nieuwsbrief:

Vandaag hebben we mooi nieuws: het voorstel is goedgekeurd!

Het Nationaal Groeifonds besloot 102,3 miljoen euro toe te kennen voor de eerste fase van drie jaar en 97,7 miljoen euro voorwaardelijk voor de tweede fase.

Om tot dit resultaat te komen, hebben de afgelopen twee jaar veel mensen meegedacht en geholpen, waarbij 120 partijen de aanvraag ook steunden met een persoonlijke aanbevelingsbrief. We willen iedereen die heeft bijgedragen van harte bedanken! Vanuit CLICKNL en het ministerie van OCW zijn wij dan ook verheugd over deze toekenning.

Concreet:

Dit betekent dat we per 1 januari 2025 echt van start kunnen. Dit geeft ruimte om het ecosysteem goed te betrekken. Met CIIIC willen we samen en proactief ingrijpen om de publieke belangen in deze digitale transitie te waarborgen en de groeimogelijkheden te verzilveren. Het programma heeft vier actielijnen:

  • Het ontwikkelen van kennis en tools, door toegepast en praktijkgericht onderzoek.
  • Het vergroten en versterken van de talent-pool rondom IX.
  • Het bouwen van een sterk interacterend Nederlands IX ecosysteem en de faciliteiten daarvoor.
  • Het initiëren van projecten waarin publieke en private organisaties, makers en toepassers samenkomen.

Edit: het persbericht