Veelgestelde vragen

(see here for the English version of this text)

Over het XR Innovatie Forum

Wat is “XR” precies?

Extended Reality, of XR, is een verzameling technologieën en toepassingen die virtual, augmented en mixed reality omvat. Er is geen harde definitie van wat XR precies is, en in de praktijk worden ook andere termen gebruikt met min of meer dezelfde scope, zoals immersieve technologie, digitale realiteiten, metaverse of - recenter - spatial computing.

Wat is het XR Innovatie Forum?

Het XR Innovatie Forum, of XRIF, is een online forum dat dient voor kennisuitwisseling en discussie over gebruik van XR in onderzoek en onderwijs. Het doel is om interacties tussen XR-experts en niet-experts bij de SURF lid-instellingen te faciliteren, zowel het technische als het niet-technische niveau te verbinden, een plek te bieden voor hulpvragen over XR-onderwerpen en om de uitwisseling van kennis en informatie te faciliteren. Tevens is het een plek voor interactie van de leden van het XR Developer Network.

Welke onderwerpen passen bij het XR Innovatie Forum?

De voornaamste focus van het XR Innovatie Forum is het gebruik en de ontwikkeling van XR voor onderwijs en onderzoek in Nederland, specifiek binnen de SURF community (sectoren mbo, hbo, wo, umc en research+).

Het gaat niet alleen om XR hardware en aanverwante technologieën, zoals VR headsets, game engines voor het produceren van XR toepassingen, 360 video, haptics of eye tracking.

Het gaat net zo goed om de toepassing van XR binnen onderwijs en onderzoek, zoals de effectiviteit van XR in het klaslokaal, het ontwikkelen van XR-leermateriaal, het organiseren van community-activiteiten, dagelijks apparaatbeheer, of het gebruik van XR-technologie om verschillende soorten (niet-XR) onderzoek te doen.

Wie verzorgt het XR Innovatie Forum?

Het dagelijkse beheer van het XR Innovatie Forum is in handen van SURF, inclusief administratie en content-moderatie (dit laatste op een best effort basis).

De infrastructuur van het forum wordt volledig gehost in Nederland, inclusief eventuele sub-processing (zoals voor data back-up). De gebruikte serviceprovider is Communiteq BV. De serviceprovider levert en onderhoudt alleen de onderliggende technische infrastructuur van het XR Innovatie Forum en is niet betrokken bij de inhoud of het dagelijkse gebruikersbeheer van het forum.

Is het XR Innovatie Forum een dienst van SURF?

Het XR Innovatie Forum is een pilotproject van een jaar dat in februari 2024 van start is gegaan, om de effectiviteit te evalueren van een online discussieforum ter ondersteuning van interactie in de gemeenschap over het onderwerp XR. Tegen het einde van de pilotperiode zal een beslissing worden genomen over een eventuele omzetting naar een dienst.

Wat is de relatie van het XR Innovatie Forum met andere communities die zich richten op XR?

Eind 2022 startte SURF het XR Developer Network om interactie en kennisuitwisseling tussen XR-ontwikkelaars in het Nederlandse onderwijs en onderzoek te faciliteren. Het SURF XR Informatie Forum is ontstaan uit de wens om een online plek te bieden voor interactie rondom het onderwerp eXtended Reality.

De focus van het XR Innovatie Forum is breder dan alleen XR-ontwikkeling, omdat er veel XR-gerelateerde onderwerpen zijn waarvoor we interactie willen faciliteren. Ook interacties tussen technische gebruikers (bijv. ontwikkelaars of IT-ondersteuning) en niet-technische gebruikers (bijv. leraren of onderzoekers) is zeer waardevol. Vandaar een focus die breder is dan alleen ontwikkeling
van XR projecten of materiaal.

Daarnaast is het XR Innovatie Forum een plek waar doorlopend online geïnteracteerd kan worden, als aanvulling op fysieke en/of online meetings.

In het algemeen wil het XR Innovatie Forum bestaande gemeenschappen en activiteiten rondom XR, zoals de SIG Virtuality of de NPuls pilothub XR, aanvullen en ondersteunen, vooral door een online plek te bieden voor continue online interactie en discussies.

Gebruik

Hoe werk ik met het XR Innovatie Forum?

Het XR Innovatie Forum is een online forum waar gebruikers met elkaar kunnen interacteren via gestructureerde discussies, zogenaamde topics. Ieder topic bestaat uit een of meerdere posts die door gebruikers zijn geplaatst. De eerste post van een topic kan bijvoorbeeld een vraag zijn, de aankodiging van een event, of een overzicht van een XR-project dat in ontwikkeling is. Binnen een topic kunnen gebruikers reageren met nieuwe posts. Een post kan tekst bevatten, maar ook plaatjes, een link naar een filmpje of ander soort post op social media, of zelfs stukjes broncode.

Topics zijn op het hoogste niveau ingedeeld in een aantal categorieën, zoals Community, Toepassen van XR, Development en Infrastructuur. In een aantal gevallen zijn categorieën onderverdeeld in sub-categoriën. Als je een nieuw topic aanmaakt kies je zelf binnen welke categorie je deze start.

Door de indeling in categoriën met daarbinnen topics blijven discussies gestructureerd, wat helpt in het overzichtelijk en behapbaar houden van alle geplaatste content. Uiteraard kun je zoeken binnen alle geplaatste topics en posts, om op die manier bijvoorbeeld te vinden of een vraag die je hebt al beantwoord is, iemand in hetzelfde domein actief is als jij, of er al ervaring met een bepaald XR device of software is.

De discussies zijn grotendeels zelfsturend, maar er zijn een aantal moderators die in bepaalde gevallen kunnen ingrijpen door bijvoorbeeld deelnemers te sturen, of zelfs topics te sluiten (als de discussie te verhit raakt, of niet meer on-topic is). Daarnaast werken moderators als algemene bewakers en gastheren van het platform. Alle moderators zijn medewerkers van SURF.

Welke taal kan ik het beste gebruiken op het XR Innovatie Forum?

De taalkeuze voor een zo gevarieerde en deels internationaal georiënteerde gemeenschap als (hoger) onderwijs en onderzoek in Nederland is niet eenvoudig. Door standaard Engels te gebruiken in posts wordt de inhoud van het forum toegankelijker gemaakt voor deelnemers die geen Nederlands spreken, waarvan er veel zijn in de SURF-community.

Dit gaat natuurlijk ten koste van degenen die minder goed Engels spreken of die liever Nederlands gebruiken. Maar vooral in onderzoek en veel multidisciplinaire domeinen is Engels meestal de voertaal. Daarnaast komt veel XR nieuws en content van buiten Nederland en is vaak in het Engels.

Maar voel je niet gedwongen om in het Engels te posten op het XR Innovatie Forum als je liever Nederlands gebruikt.

Of je een topic in het Engels of Nederlands begint is aan jou (met een voorkeur voor Engels, zoals hierboven uitgelegd). Maar we vragen wel om geen talen te mengen binnen hetzelfde topic. Reageer dus alsjeblieft niet in het Nederlands op een topic dat in het Engels is gestart - of andersom - als je dat kunt vermijden.

Merk op dat je de taal van de gebruikersinterface kunt kiezen in je voorkeuren. Zie de keuze van interfacetaal onder de Interface instellingen.

Kan ik mijn commerciële product promoten of andere commerciële activiteiten uitvoeren op de XR Innovatie Forum?

Nee, dit is niet toegestaan volgens de Gebruiksvoorwaarden.

Inloggen

Als ik probeer in te loggen zie ik mijn instelling niet in de lijst met SURFconext aanbieders?

Waarschijnlijk heeft je instelling de SURFconext-koppeling naar het XR Innovatie Forum nog niet aangezet. Je kunt de lijst controleren in het SURFconext dashboard hier.

De SURFconext vertegenwoordiger van je instelling is verantwoordelijk voor het koppelen van het XR Innovatie Forum in het SURFconext Dashboard. Het XR Innovatie Forum is dan direct bruikbaar voor de gebruikers van de instelling. Na de (technische) aansluiting hoeft je instelling geen verdere stappen te ondernemen met betrekking tot toegang of andere aanpassingen.

Weet je niet wie de vertegenwoordiger(s) van SURFconext zijn bij je instelling? Over het algemeen werken deze medewerkers op de (centrale) IT-afdeling. De persoon binnen je instelling met de rol Institutional Contact Person (ICP) kan dit opzoeken. Je kunt ook een e-mail sturen naar support@surfconext.nl. Wij sturen dan de vertegenwoordigers van SURFconext bij je instelling een verzoek om deze dienst aan te sluiten.

Gebruikersaccount

Kan ik een account aanmaken op het XR Innovatie Forum als ik geen SURFconext account heb?

Op dit moment is een SURFconext account vereist om in te loggen en deel te nemen aan de forumdiscussies. We kunnen dit beleid in de toekomst veranderen.

Kan ik mijn gebruikersnaam veranderen?

Het is handig om onderscheid te maken tussen gebruikersnaam (@user) en volledige naam (“John Doe”). De laatste is iets informeels dat u op elk moment zelf kunt veranderen onder Naam in je accountinstellingen.

De gebruikersnaam wordt door het systeem gebruikt als je unieke ID en is essentieel bij het citeren van je berichten of andere gebruikers die je vermelden. Je kiest deze gebruikersnaam zelf bij het aanmelden (hoewel hij uniek moet zijn op het hele forum), maar hij kan alleen worden gewijzigd in de eerste 7 dagen na registratie. Een van de redenen hiervoor is om mogelijke dure databasebewerkingen te vermijden die nodig zijn om de ID in veel berichten te wijzigen. De andere reden is dat het toestaan van gebruikersnaamwijzigingen op willekeurige tijdstippen kan leiden tot verwarring en mogelijk tot imitatie.


Deze FAQ is voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2024.